ReStart usluga je jedinstvena usluga za reintegraciju beskućnika na tržištu rada. Restart uslugom se primjenjuje model kluba za zapošljavanje koji obuhvaća individualnu stručnu podršku karijernog savjetnika, grupnu podršku u radu zajedno s ostalim beskućnicima te radionice za razvoj vještina i kompetencija bitnih za podizanje konkurentnosti na tržištu rada.

Unutar Restart usluge, razlikujemo ReStart – mini i ReStart – maxi podršku, ulaganje u razvoj socijalnih vještina i stručnih znanja radi podizanjastope zapošljivosti individualnim radom ili vanjskom edukacijom i pružanje prilike za povremene, privremene poslove, preko agencija za privremeno zapošljavanje.

 

Restart – mini podrška

 • kratko savjetovanje u maksimalnome trajanju od 2 sata, cjelovita podrška ReStart usluge i drugi oblici podrške raznih pružatelja usluga te savjetnika za ReStart mini/koordinatora

Restart mini podrškom će redovni, ali i povremeni korisnici usluga u kući za beskućnike i dnevnom boravku dobiti inicijalnu podršku s ciljem da ih se zainteresira za korištenje cjelokupne podrške kroz ReStart uslugu, ali i druge oblike podrške koju mogu dobiti od raznih pružatelja i njihove kontakte.

 

Restart – maxi podrška

 • individualni rad s korisnicima te puna podrška odabranoj skupini
 • karijerni plan obuhvaća:
 • karijerne savjetodavne korake
 • razvoj vještina i znanja za traženje posla
 • izradu potrebnih dokumenata za traženje posla
 • vježbanje samopouzdanja
 • istraživanje mogućnosti na tržištu rada
 • psihologijske alate za profiliranje korisnika i davanje povratne informacije
 • podršku u suočavanju s ovisnošću i povezivanje s drugim organizacijama
 • psihološko savjetovanje
 • savjetovanje oko organiziranog stanovanja
 • hagioterapiju (duhovnu terapiju) za podizanje samopouzdanja, samopoštovanja, dostojanstva
 • podršku za ostvarivanje socijalnih prava, prijava prebivališta
 • individualno savjetovanje – stručni tim koji procjenjuje svakog korisnika
 • klub za zapošljavanje – grupni rad, do 5 korisnika, aktivnosti kroz 3 tjedna po 2 sata dnevno, primjer bivših beskućnika, teme:
 • predstavljanje stanja na tržištu rada
 • motiviranje za rad i zapošljavanje
 • pisanje životopisa i prijave za posao
 • simulacije intervjua
 • kako tražiti posao i pristupiti poslodavcu
 • samozapošljavanje i potpore za (samo)zapošljavanje
 • samoprocjene
 • mogućnosti i koristi volontiranja radi pronalaženja zaposlenja
 • razumijevanje poslodavca
 • pripreme za testiranje
 • mogućnosti podrške za zapošljavanje i sl.
 • razgovor s bivšim beskućnicima o njihovim iskustvima, mogućnostima i preprekama s kojima se sreću
 • revizija karijernog plana nakon tri mjeseca provedbe uz kontinuiranu i dostupnu podršku karijernog savjetnika

 

Nakon inicijalne individualne procjene korisnika, finalni pristup u radu s korisnikom će biti definiran od strane stručnog tima koji će obuhvaćati projektne stručnjake i dodatnog vanjskog stručnjaka (defektologa) Stručni tim će napraviti procjenu svakog korisnika i definirati individualni pristup podrške.

 

          Ulaganje u razvoj socijalnih vještina i stručnih znanja radi podizanja stope zapošljivosti individualnim radom ili vanjskom edukacijom

 • edukacije stručnog tima i vanjskih predavača u kombinaciji s aktivnostima klubova za zapošljavanje
 • poslovna komunikacija
 • rad s poslodavcima
 • socijalizacijsko-motivacijske radionice
 • informatičko opismenjivanje
 • teme internih edukacija svih korisnika će uključivati rad na razvoju socijalnih vještina, komunikacije, osobne organizacije, trening-potrage za poslom simuliranjem cjelokupnog procesa i sl.
 • edukacije vanjskih predavača – 120 sati
 • programi prekvalifikacije, osposobljavanja u učilištima za obrazovanje odraslih – 10 tečajeva
 • osiguravanje uvjeta za obavljanje osnovnih higijenskih potreba unutar dnevnog boravka za korisnike i osvježenja s podrškom ekonoma