Grad Zagreb je 08. srpnja 2015. godine s Ministarstvom socijalne politike i mladih i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje sklopio Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji su financirani iz europskog socijalnog fonda u sklopu programa 2007.-2013. za provedbu projekta „ReStart – podrška beskućnicima za ulazak na tržište rada“.

Projekt je financiran od strane Europskog socijalnog fonda („Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza 3“, referentni broj: HR.2.3.04, Operativni program „Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013.“).

 Projekt se financira u maksimalnom iznosu od 1.606.236,60 kn prihvatljivih troškova, od čega je 1.497.625,82 kn bespovratnih sredstava te 108.610,78 kn kojima Grad Zagreb sufinancira projekt.

Grad Zagreb projekt „ReStart – podrška beskućnicima za ulazak na tržište rada“ provodi u suradnji s partnerima: UdrugomRCCG Dom nade, Socijalno-uslužnom zadrugom Martinov plašt te Pravnim fakultetomSveučilišta u Zagrebu, Studijskim centrom socijalnog rada, a s kojima je Grad Zagreb sklopio Sporazum o partnerstvu u provedbi Projekta.

Pridruženi suradnici na Projektu su:Caritasova kuća za beskućnike u Rakitju, Hedona d.o.o. i Šulog d.o.o.

Projekt je započeo s provedbom 08. srpnja 2015. i traje 14 mjeseci.

Osnovni cilj Projekta „ReStart – podrška beskućnicima za ulazak na tržište rada“je osigurati razvoj prilagođenih socijalnih usluga za podršku beskućnicima u svrhu podizanja zapošljivosti i integracije na tržištu rada Grada Zagreba. Time bi se utjecalo na sinergijsko djelovanje za rješavanje kompleksne problematike beskućništva na području grada Zagreba, a samim time i na području cijele Hrvatske.

 Unutar samog Projekta, obuhvatiti će se dvije razine rada sa ciljnom skupinom beskućnika: ciljnoj skupini od 100 beskućnika s područja Grada Zagreba pružiti će se informacije o ReStart socijalnoj usluzi dok će od tog broja 60 beskućnika biti uključeno u formalne i neformalne oblike obrazovanja za što će dobiti uvjerenje i diplome.

Očekivani rezultati Projekta su:

  1. Razvijeni kapaciteti za pružanje usluga podrške zapošljavanju u kući za beskućnike i dnevnom boravku
  2. Uspostavljena socijalna usluga ReStart – podrška beskućnicima za ulazak na tržište rada i samozapošljavanje
  3. Umanjene pravno-administrativne barijere
  4. Umanjena negativna percepcija u javnosti o beskućnicima