Ukoliko se želite pridružiti projektu “ReStart – podrška beskućnicima za ulazak na tržište rada” možete se obratiti u Udrugu RCCG Dom nade na sljedeće kontakte:

Danijel Vuga, dipl.teol.

Savjetnik za ReStart mini/koordinator

091/4783-721

e-mail: rccg.dom.nade@gmail.com

 

Vesna Hari, dipl.soc.rad

Karijerni savjetnik

091/7520-158

e-mail: vesna.hari@hotmail.com