• Osigurani stručni ljudski i materijalni kapaciteti za pružanje podrške za zapošljavanje unutar prenočišta i dnevnog boravka od strane Zadruge Martinov plašt i Udruge RCCG Dom nade
  • Savjetnik za REStart mini /Koordinator (Udruga RCCG Dom nade)
  • Karijerni savjetnik za ReStart maxi (Udruga RCCG Dom nade)
  • Stručnjak za socijalno poduzetništvo/koordinator (Zadruga Martinov plašt)
  • Ekonom (Udruga RCCG Dom nade)
 • Provedena edukacija za cjelokupni projektni tim sudjeluje u provedbi ReStart usluge. Edukaciju su proveli vanjski stručnjaci iz područja pružanja podrške integraciji ranjivih skupina na tržištu rada s iskustvom rada u Hrvatskoj, kao i stručnjaci za pružanje socijalnih usluga za beskućnike. Edukacija je provedena u nekoliko modula.
 • Za cjelokupni projektni tim od 27. do 29. listopada 2015. organizirano je trodnevno studijsko putovanje u organizaciju Međunarodni forum solidarnosti – Emmaus u Doboju u Bosni i Hercegovini.U sklopu studijskog putovanja, projektni tim je obišao Međunarodni forum solidarnosti te su održani sastanci s lokalnim nositeljima socijalne politke poput Centra za socijalnu skrb Doboj – istok te sa Univerzitetom u Tuzli, Edukacijsko rehabilitacijskim fakultetom. Na sastancima su se razmijenjivala iskustva u području razvoja socijalne skrbi za beskućnike kroz socijalne usluge u zajednici. Upravo je taj aspekt vrlo bitan kako bise razmijenila iskustva dobre prakse te kako bi se razvile komplementarne socijalne usluge za beskućnike. Iskustva stečena iz ovog posjeta koriste se u daljnjim aktivnostima provedbe Projekta, a posebice u prilagodbi osnovnog modela podrške beskućnicima.
 • Agencija Hendal d.o.o. je za Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, provela istraživanje o položaju beskućnika koji su korisnici prenoćišta, prihvatilišta i dnevnih boravaka na području Republike Hrvatske. Metodom anketnog upitnika „jedan na jedan“ obuhvaćena su 252 beskućnika u razdoblju od prosinca 2015. do ožujka 2016. godine. Istraživanjem su obuhvaćena sva prenoćišta i prihvatilišta koja postoje u Republici Hrvatskoj. O navedenom istraživanju izrađen je izvještaj.
 • Provedeno je mapiranje pružatelja socijalnih usluga smještaja i dnevnih boravaka za beskućnike na području Hrvatske od strane Instituta za razvoj tržišta rada.O provedenom mapiranju socijalnih usluga izrađen je izvještaj.
 • Za predstavljanje rezultata istraživanja u Zagrebu je 25.05.2016. u Hrvatskoj udruzi poslodavaca, Radnička cesta 52/1, održana konferencija „Slika podrške beskućnicima u Hrvatskoj“. Rezultati istraživanja također predstavljeni na međunarodnoj konferenciji u Tuzli „Profesionalna rehabilitacija-stanje, mogućnosti i perspektive“ u prosincu 2015. godine.
 • Uređeni su prostorni kapaciteti Udruge RCCG Dom nade za rad s korisnicima, na adresi Prečko 33, Zagreb.
 • Kontinuirano se provodi promocija usluge ReStart prema korisnicima uz pomoć raznih promotivnih materijala poput brošura za korisnike, informatora za beskućnike, plakata na citylight panoima…
 • provedena 2 studijska posjeta u Križevce i Bistru za ukupno 21 osobu (16 korisnika i 5 članova projektnog tima).
 • U svrhu smanjivanja pravno-administrativnih barijera za zapošljavanje beskućnika, održana su 3 kruga otvorenih konzultacija s ključnim dionicima (MUP, FINA, Centar za socijalnu skrb Zagreb, drugi dionici koji su uključeni u brigu o beskućnicima) s ciljem rješavanja problema prijave prebivališta te definiranja alternativnih oblika isplate plaća. Također, održana su 2 kruga zatvorenih konzultacija s ključnim dionicima na kojima su sudjelovali i sami korisnici Projekta.
 • Održano je 9 krugova Klubova za zapošljavanje u kojima je sudjelovalo 47 korisnika Projekta koji su za to primili diplomu
 • Održano je 90 sati edukacije na temu Informatičko opismenjavanje za korisnike Projekta
 • Održano je 30 sati Psihologijsko-socijalizacijskih radionica za korisnike Projekta
 • Provedeno je 44 sati edukacije na temu socijalnog poduzetništva za korisnike Projekta
 • Publikacija „Slika podrške beskućnicima u Hrvatskoj“ tiskana je u 500 primjeraka
 • Održana je završna konferencija projekta „Restart – podrška beskućnicima za ulazaka na tržište rada“